Biljka

3

ona je krhka jer upravo je nikla
i o njoj vrsno brinuti se treba
ona raste ali nije cikla
mnogo stetocina na nju vreba

ako se odrzi nakon svih oluja
i zacvita gdje tlo je plodno
kao rijeka sva nabuja
i ona tada urodi plodom