utakmica je

0

utakmica je. lik šta kopa po smeću danas kopa po smeću s hajdukovim šalom oko vrata.