4

0

johnny se vraćao kući, noć je već bila plava. tišina. zalutao je u ulicu koja je postojala samo ponekad u sumrak i zoru. u hrpi smeća i mrtvih televizora, iz zgusnutog kompleksa plavog cementa i ruzine isticala je povelika građevina. johhny se našao pred starim drvenim vratima. pokucao je. i dugo je čekao. niko se nije javio. stavio je uho na vrata. ništa nije čuo. nije bilo ni kvake. noć je već bila plava, johnny je otišao kući.

..