priča o čovjeku koji je govorio istinu

3

priča o čovjeku koji je govorio istinu završava preuranjenom smrću, već u prvoj rečenici.