Ova slika ispod (ispod ove slike ispod)

5


Ako ne napišem koju riječ o ovoj slici ispod i onome što se dogodilo zadnjeg dana mjeseca veljače godine 2011., činit će se kao da je dobila samo par komentara, a nama je web dvaput pao u istom danu sasvim slučajno. No vidiš, dogodilo se ovo, zapravo i ne znamo kako, ali slika je otišla SVJETOŠIROKO! Toliko SVJETOŠIROKO da smo u taj jedan dan kada je ovaj naš web više bio mrtav nego živ, imali 230 GB prometa. Za usporedbu, inače mjesečno imamo 30 – 40 GB. 28. veljače, ova jedna slika je imala 100547 klikova, vrlo malo od tog broja sa Balkana. To je snaga jedne ovakve slike, da obiđe svijet i ujedno ostane ignorirana tamo gdje bi to najmanje smjela biti, ovdje. Na slici je naš basist Hudini, i to je jedan od razloga zašto sam ju postavio uz njegovo dopuštenje. Drugi je što mislim da nema slike koja bolje reprezentira ono što bi se trebalo događati sada i ovdje, kao i ono što se događa sada. BRAZELETES NEGRO!