o debljini

1

znači toliko sam debel da kad podignem glavu prema gore, na vratu, između glave i leđa mi se stvore naslage sala, kao neki valjci šta udaraju jedni u druge.
kao u kakvog tuljana.