haiku za lajku

0

pas u svemiru
iskešeni očnjaci
mrtav je sad vau vau