drama

0

najgore je kad klimaš glavom i praviš se da slušaš sugovornika a zapravo samo govoriš “aha” i “um-hm” a on ti priča o nekom liku šta ga je pita “kako si?” i ti uhvatiš samo to i odgovoriš da si dobro a on nastavi pričat kao da ne zna da ga ne slušaš