riječ

1

zaboravija san reć da je na koncertu od osmog putnika, vokal nakon jedne pisme reka: RIJEČ. mudrome dosta.