Moja prva pjesmica

2

Francek je jeden bil
pa si je nekej spil
kupicu, dve
dost da se mre

i Francek je tako tetural kući
i muči se i muči
na kraju je v potok pal
i zavek zaspal

U 2. razredu osnovne škole, dobili smo zadatak da napišemo pjesmicu na kajkavskom dijalektu. Ovo je bila moja pjesmica. Učiteljica mi nije vjerovala da je to moja pjesmica 🙁