Slobodna Dalmacija intervju – Ne volimo usporedbe sa TBF-om

4

Intervju objavljen u Slobodnoj Dalmaciji 02.09.2011.