Slobodna Dalmacija članak – Pjevali bismo o cvijeću, ali nam stvarnost ne da (2010)

6

Članak objavljen u Slobodnoj Dalmaciji 11.01.2010.

Citiran je tekst “Kraljeva” u apsolutno krivom kontekstu, pošto pjesma nema veze sa političkom i socijalnom stvarnošću, nego se samo radi o 3 lika koji seru da su kraljevi. Pjesma se ne nalazi na albumu “Dar”, nego ” D R A M A “.