PC Chip članak – Dječačka DRAMA dolazi s Mreže (2008)

0

Izašlo u siječnju 2008., PC Chip broj 152. Osim članka, na DVD-u PC Chipa se nalazilo 8 pjesama dječaka.